Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim

Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim, poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej i utworzenie skweru wraz z małą architekturą w Nowym Barkoczynie. 

Zakończono prace budowlane dotyczące przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim, poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej i utworzenie skweru wraz z małą architekturą w Nowym Barkoczynie”. Projekt zrealizowano w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość zadania to kwota 208 247,00 zł, zaś kwota dofinansowania to ponad 126 tys. zł. W ramach zadania wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 570 m wraz ze zjazdami, ustawiono wiatę przystankową oraz zagospodarowano teren przy Jeziorze Barkocińskim poprzez budowę schodów do jeziora, ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz zagospodarowanie zieleni.

Skip to content