Gmina Nowa Karczma

Perspektywa finansowa 2007-2014

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Grabowskiej Hucie

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Grabowskiej Hucie. 

W dniu 26.02.2015r. podpisano umowę o przyznanie pomocy dla zadania p.n. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Grabowskiej Hucie”. Projekt ten zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 i opiewa na wartość 67 515,93 zł. Zakres operacji obejmował niezbędne roboty ziemne, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu oraz ustawienie elementów placu zabaw. Maksymalna wysokość dofinansowania to kwota 25.400,00 zł.

Skip to content