Gmina Nowa Karczma

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego…

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Wójt Gminy Nowa Karczma informuje, że od dnia 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.,
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.,
  • w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia o gruntach dzierżawionych.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: (100 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2019 r.).

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku: 100 l.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku: 1 zł.

Podstawowe informacje:


https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Skip to content